اعتیاد و رهیافت‌های نوین۱

پرونده نوآوری اجتماعی تکنولوژی و درمان اعتیاد نویسنده: سمیه موسوی تخمین زمان مطالعه:  ۷ دقیقه                         آمارهای جهانی و داخلی دربارۀ اعتیاد بسیار نگران‌کننده هستند. باوجود همۀ تلاش‌ها چنین به نظر می‌رسد که اعتیاد و مواد مخدر دست بالا را دارند. این موضوع پژوهشگران را … ادامه خواندن اعتیاد و رهیافت‌های نوین۱