اژدهای چین چگونه دوباره زنده شد؟ از تغییرات حقوقی تا کارآفرینی و اشتغال زایی در چین معاصر -۱

کارآفرینی و اشتغال زایی چین، این اژدهای تاریخی، دوباره زنده شده است. هرچه پیش می‌رویم، توجه محققان بیشتری در جهان به الگوی توسعۀ جامعۀ چین جلب می‌شود. نویسنده: عسل خراسانی اصل تخمین زمان مطالعه: ۶ دقیقه الگوی توسعۀ چین هرچه باشد، یک الگوی نسبتا منحصر به فرد است. در سلسله یادداشت های آتی تلاش می … ادامه خواندن اژدهای چین چگونه دوباره زنده شد؟ از تغییرات حقوقی تا کارآفرینی و اشتغال زایی در چین معاصر -۱