چگونه در رشته‌های علوم انسانی بورسیه تحصیلی بگیریم؟ معرفی مؤسسه حامی -۱

بورسیه تحصیلی و علوم انسانی بورسیه تحصیلی ؛ حامی، مؤسسه‌ای برای حمایت از دانشجویان برتر رشته‌های علوم انسانی مصاحبه‌کنندگان:  سمیه موسوی و سرور به‌روش تخمین زمان مطالعه: ۶ دقیقه مؤسسه‌ حامی علوم انسانی آن‎گونه که در سایت این مؤسسه ( www.haamee.org )گفته می‌شود، به دنبال توسعه علوم انسانی و اجتماعی در کشور به ویژه توسعه دانش مدیریت و … ادامه خواندن چگونه در رشته‌های علوم انسانی بورسیه تحصیلی بگیریم؟ معرفی مؤسسه حامی -۱