‌ چگونه در رشته‌های علوم انسانی بورسیه تحصیلی بگیریم؟ معرفی مؤسسه حامی -۲

بورسیه تحصیلی و علوم انسانی بورسیه تحصیلی ؛ حامی، مؤسسه‌ای برای حمایت از دانشجویان برتر رشته‌های علوم انسانی مصاحبه کنندگان: سمیه موسوی و سرور به‌روش تخمین زمان مطالعه: ۷ دقیقه همان طور که در بخش اول اشاره شد مهمترین فعالیت مؤسسه حامی دادن بورسیه تحصیلی به دانشجویان برتر علوم انسانی است. در بخش دوم این مصاحبه با … ادامه خواندن ‌ چگونه در رشته‌های علوم انسانی بورسیه تحصیلی بگیریم؟ معرفی مؤسسه حامی -۲