تازه‌های نشر علوم انسانی

نظریۀ همگرایی جهانی: خاور، باختر و منطق یک جهانی

نویسنده: پروفسور کیشور محبوبانی

ترجمه: هادی سلیمان‌پور و حسین طالشی صالحانی

ناشر: ادارۀ نشر وزارت امور خارجه

کیشور محبوبانی، استاد دانشگاه ملی سنگاپور و رئیس دانشکدۀ سیاست عمومی این دانشگاه، در این کتاب دربارۀ نظریۀ صلح اروپایی و امکان صفر جنگ در این قاره مبتنی بر ارزش‌های اروپایی معتقد است صلح اروپایی ماحصل عبث بودن درگیری اروپا در دو جنگ جهانی ناشی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی در داخل اروپا و توجه به همگرایی منطقه‌ای و انتخاب همکاری به جای سیاست بسط نفوذ و رقابت ژئوپلیتیک است.

کتاب با جمع‌آوری و ارائۀ آمار در حوزه‌های مهم و مؤثر بر مطالعات راهبردی و معرفی روندهای اصلی جهان در بیست سال اخیر، در پی ارائۀ روش‌هایی برای عدم برخورد جهانی تمدن‌های شرقی با تمدن غربی است. نویسنده به سبب آشنایی با روش‌های آکادمیک آینده‌پژوهی، روندهای کلان بین‌الملل را استخراج و مسیر جامعۀ جهانی در تعامل با این روندها را مورد بحث و تجزیه قرار داده است.

این کتاب در هفت فصل و ۳۴۷ صفحه توسط ادارۀ نشر وزارت امور خارجه منتشر شده است.

روش تحقیق معاصر در علوم انسانی (مباحثی در سیاست‌های روش)

نویسنده: احمد محمدپور

ناشر: ققنوس

احمد محمدپور، مدرس گروه انسان شناسی دانشگاه واندربیلت، در این کتاب بر نیاز بازگشت به روش در قالب جهان‌بینی تاکید می‌کند. خلاف نگرش حاکم بر روش‌شناسیِ تحقیق که معتقد است روش‌های کمی و کیفی پژوهش صرفا ابزاری در خدمت فرضیات برآمده از رویکردهای نظری هستند، محمدپور نشان می‌دهد که روش‌های تحقیق برخاسته از جهان‌بینی‌ها و موقعیت‌های زیست‌جهان هستند که درک و تفسیر ما را از جهان شکل می‌دهند.

کتاب «روش تحقیق معاصر در علوم انسانی» با بررسی بستر شکل‌گیری برخی از جریان‌های مهم نظری و عملی علوم انسانی دوران معاصر و همچنین برجسته کردن سویه‌های هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی آن‌ها، در پی ارائۀ مفهوم جدیدی از روش تحقیق و کاربرد آن است. این کتاب، روش‌های تحقیق را شیوه‌هایی برای نگاه به جهان یا بودن در آن و مواجهه با مسائل پیش روی انسان و معضلات فلسفی، اجتماعی، سیاسی و… می‌داند. به این ترتیب نویسنده با ارائۀ تعریف‌های طبیعت‌گرایانه و ذات‌گرایانه مرسوم در روش‌شناسی علوم انسانی مخالفت می‌کند.

این کتاب با ۵۲۸ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۳۹ هزار تومان منتشر شده است.

درآمدی بر نظریه و اندیشۀ انتقادی در تاریخ هنر

نویسنده: حمید کشمیرشکن

ناشر: چشمه

سوال مهمی که کتاب «درآمدی بر نظریه و اندیشۀ انتقادی در تاریخ هنر» در پی پاسخگویی به آن است، این است که چگونه ممکن است برخی نظریه‌ها مانند نشانه‌شناسی، شمایل‌نگاری، مارکسیسم، پسااستعماری، فمینیسم یا نظریه‌های روان‌کاوی، برای توسعۀ یک متن تاریخ هنری به ما کمک کنند. در خلال دهه‌های اخیر مطالعۀ هنر به شکل فزاینده‌ای پیچیده و چندوجهی شده است، با مفاهیم و متدولوژی‌های برگرفته از گستره‌ای از رشته‌های گوناگون برای کشف رابطۀ میان هنرمند، اثر هنری، بیننده و جامعه. علاوه بر حساسیت‌ها و بستگی‌های معمول به تکنیک، سبک، زندگی هنرمندان، بافتارهای فرهنگی و تاریخی، شمایل‌نگاری و غیره، اشتیاقی شدید به ابزارهای تحلیلی به این رشته اضافه شده‌اند. از میان آن‌ها به عنوان مثال می‌توان به امکاناتی اشاره کرد که روان‌شناسی دریافت، نظریۀ روان‌کاوی، جامعه‌شناسی، اندیشه‌های سیاسی به ویژه مارکسیسم و اشکال متنوع آن، ساختارگرایی، نشانه‌شناسی، فمینیسم، نظریۀ فرهنگی و ساختارشکنی فراهم می‌کنند.

این کتاب در ۲۲۶ صفحه و قیمت ۲۳ هزار تومان منتشر شده است.

 

0

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

17 + 1 =