تکنیک و علوم انسانی؛گزارشی از آراء داوری اردکانی درباره وضعیت علوم انسانی در ایران – بخش اول

تجدد و تکنیک پرونده: امکان کاربردی سازی علوم انسانی و اجتماعی تکنیک و علوم انسانی (بخش اول) نویسنده: ع آقائی[۱] تخمین زمان مطالعه: ۶ دقیقه موضوع علم و علوم انسانی جدید در آرای «داوری» به مسئلۀ «تجدد» گره خورده است؛ از‌این‌رو، تبیین نظریات ایشان در باب جایگاهِ علوم انسانی در کشورهای در حال توسعه (مانند ایران) … ادامه خواندن تکنیک و علوم انسانی؛گزارشی از آراء داوری اردکانی درباره وضعیت علوم انسانی در ایران – بخش اول