دکتر تقی آزادارمکی در گفت‌وگو با بُردار: جامعه شناسی در ایران با مفاهیم خودش مرتبط نیست – بخش اول

   تاریخ شفاهی علوم اجتماعی گفت‌وگوی پیشِ رو، جلسه‌ای است که آزادارمکی در آن به بازگویی تاریخ شخصی خود و تاثیرات و تاثرات خود در جامعه‌شناسی ایرانی پرداخته است. این گفت‌وگو در پنج بخش تنظیم شده است و به مرور در سایت «بردار» ارائه خواهد شد. بخش نخست این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید. گفت‌وگو کننده: … ادامه خواندن دکتر تقی آزادارمکی در گفت‌وگو با بُردار: جامعه شناسی در ایران با مفاهیم خودش مرتبط نیست – بخش اول