براساس رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام؛

جایگاه علوم انسانی کشور در میان دانشگاه های جامع

دانشگاه علامه حائز رتبۀ سی و پنجم دانشگاه های جامع کشور شد

 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات علمی ایران طی دورۀ ۱۳۹۵-۱۳۹۴ را اعلام کرد. این رتبه بندی به تفکیک دربارۀ «دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، «دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «دانشگاه های آزاد اسلامی» انجام شده است.

این رده بندی درخصوص «دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» ارائۀ اطلاعات دانشگاه های برتر را با تفکیک عناوین چهار گانۀ «صنعتی»، «جامع»، «پژوهشگاه» و «هنر» صورت بندی کرده است.

عنوان «جامع» این جدول به رتبه بندی دانشگاه های جامع کشور براساس پنج شاخص «پژوهش»، «آموزش»، «وجهۀ بین المللی»، «تسهیلات و امکانات» و «فعالیت های اجتماعی و اقتصادی» پرداخته است.

رتبه بندی دانشگاه های جامع براساس شاخص های پنج گانه

این رتبه بندی «دانشگاه تهران» را در ردۀ نخست دانشگاه های برتر نشان می دهد. دانشگاه تهران در چهار شاخص نخست یعنی «پژوهش»، «آموزش» و «وجهۀ بین المللی» و «تسهیلات و امکانات» حائز رتبۀ اول شده است. این در حالی است که براساس شاخص «فعالیت های اجتماعی و اقتصادی»، «دانشگاه تربیت مدرس» جایگاه ممتاز این رده بندی را به خود اختصاص داده است.

به طور کلی سه دانشگاه برتر در این رتبه بندی به ترتیب «دانشگاه تهران»، «دانشگاه تربیت مدرس» و «دانشگاه شیراز» هستند.

این رده بندی درخصوص شاخص «پژوهش» با همین ترتیب سه دانشگاه برتر را نشان می دهد، اما در شاخص «آموزش» رتبۀ سوم را «دانشگاه فردوسی مشهد» به جای «دانشگاه شیراز» دارد.

این رتبه در شاخص «وجهۀ بین المللی» به ترتیب «دانشگاه تهران»، «دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی» و «دانشگاه الزهرا» را سه دانشگاه برتر معرفی کرده است.

در شاخص چهارم یعنی «تسهیلات و امکانات» نیز سه دانشگاه برتر در رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام «دانشگاه تهران»، «دانشگاه امام حسین ع» و «دانشگاه اصفهان» را شامل می شود.

«دانشگاه تربیت مدرس»، «دانشگاه پیام نور» و «دانشگاه تهران» به ترتیب سه دانشگاه برتر با شاخص ارزیابی «فعالیت های اجتماعی و اقتصادی» شناخته شده اند. در واقع این شاخص تنها معیاری است که از در آن «دانشگاه تهران» رتبۀ نخست خود را در رتبه بندی این پایگاه به دانشگاهی دیگر اختصاص می دهد.

آخرین ردۀ رتبه بندی دانشگاه های جامع به طور همزمان به «دانشگاه گرمسار» و «دانشگاه افسری امام علی ع» تعلق دارد.

جایگاه علوم انسانی کشور در رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

گرچه نتایج رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به صورت مشخص دربارۀ علوم انسانی اطلاعاتی به دست نمی دهد؛ اما «دانشگاه علامه» به عنوان دانشگاه جامع علوم انسانی کشور را به طور کلی حائز رتبۀ ۳۵ شناخته است. جایگاه این دانشگاه میان سایر دانشگاه های جامع کشور در شاخص «پژوهش» سی و هفتم؛ در شاخص «آموزش» بیست و هشتم، در شاخص «وجهۀ بین المللی» چهل و یکم؛ در شاخص «تسهیلات و امکانات» یازدهم و در شاخص «فعالیت های اجتماعی و اقتصادی» سی و سوم محسوب شده است.

گفتنی است پایگاه استنادی علوم جهان اسلام یا به اختصار ISC، یک سامانۀ اطلاع رسانی علمی است که در صدد تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای اسلامی بر اساس معیارهای علم سنجی معتبر اسلامی برآمده است. ایران با تولید ISC، بعد از ایالات متحده که ۶۰ سال در مطالعات استنادی تجربه دارد و نیز بعد از کشور هلند، سومین نظام استنادی جهان را بنیان گذاری کرده‌است.

 

فاطمه مرتضوی

 

6+

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

نه − هفت =