از انتخاب رشته تا بازار کار: چرا دانشجویان رشته جامعه شناسی را انتخاب می کنند؟-بخش دوم

دانشجویان و رشته جامعه شناسی جامعه شناسی از نگاه دانشجویان امریکایی: از انتخاب رشته تا بازار کار- بخش دوم نویسنده: صادق فارسیان تخمین زمان مطالعه: ۶ دقیقه نوشتۀ پیشِ رو، بخش دوم از مطلبی است که در آن یافته‌های مطالعۀ طولی انجمن جامعه شناسی آمریکا ارائه شد. برای یادآوری، تحقیق در شش بعد یا موضوع، … ادامه خواندن از انتخاب رشته تا بازار کار: چرا دانشجویان رشته جامعه شناسی را انتخاب می کنند؟-بخش دوم