از انتخاب رشته تا بازار کار: چرا دانشجویان رشتۀ جامعه شناسی را انتخاب می‌کنند؟-بخش اول

دانشجویان و رشته جامعه شناسی جامعه شناسی از نگاه دانشجویان امریکایی: از انتخاب رشته تا بازار کار نویسنده: صادق فارسیان تخمین زمان مطالعه: ۶ دقیقه در این پیمایش از پاسخگویان خواسته شده است تا میزان دانش خود دربارۀ هر تکنیک را در بازۀ «خیلی زیاد» تا «خیلی کم» پاسخ دهند. به طور کل، در مقایسه … ادامه خواندن از انتخاب رشته تا بازار کار: چرا دانشجویان رشتۀ جامعه شناسی را انتخاب می‌کنند؟-بخش اول