طی حکمی از سوی ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛

بهروز دُری به دبیریِ جشنواره علوم انسانی و صنعت منصوب شد

دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طی حکمی بهروز دُری را به عنوان دبیر جشنواره علوم انسانی و صنعت منصوب کرد.

بر اساس این حکم، تشکیل کمیته‌های علمی با بهره‌گیری از مشارکت صاحب‌نظران و متخصصان حوزه علوم انسانی و صنعت و برنامه‌ریزی مناسب جهت برگزاری شایسته جشنواره با حمایت و مشارکت دستگاه‌های مختلف اجراییی، صنعتی و علمی در زمره وظایف دُری تعریف شده است.

جشنواره علوم انسانی و صنعت به منظور تشویق فعالیت‌های پژوهشی رشته‌های مختلف علوم انسانی در پیوند با صنعت، زمستان سال جاری (۱۳۹۷) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.

گفتنی است بهروز دُری نوگورانی، دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی است و تاکنون سوابق علمی، پژوهشی، مشاوره‌ای و اجرایی متعددی داشته است که «معاون اجرایی مطالعاتی کمیسیون ملی یونسکو در ایران»، «عضو شورای توسعه پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی» و «رئیس گروه مدیریت شورای نقد و بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» از آن جمله هستند.

0

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

دو × 2 =