کاربردی سازی علوم انسانی ؛ سیر تجدد و علم جدید در ایران- بخش دوم

کاربری سازی و امکان آن پرونده: امکان کاربردی سازی علوم انسانی و اجتماعی در ایران سیر تجدد و علم جدید در ایران (بخش دوم) نویسنده:‌ فاطمه مرتضوی تخمین زمان مطالعه: ۹ دقیقه این نوشتار بخش دوم از گزارش کتاب «سیر تجدد و علم جدید در ایران» نوشتهٔ رضا داوری اردکانی است. در بخش نخست این … ادامه خواندن کاربردی سازی علوم انسانی ؛ سیر تجدد و علم جدید در ایران- بخش دوم