ضرورت همکاری میان علوم اجتماعی و انسانی و بخش خصوصی : پروژۀ PERFORM در صربستان -۱

علوم اجتماعی و بخش خصوصی پیوند میان پژوهش‌های علوم اجتماعی و سیاست‌گذاری که منجر به مناظرۀ عمومی معنادار شوند در کشورهای بالکان غربی مانند صربستان نیز ضعیف است، اما در آنجا گام اول برداشته شده است: به رسمیت شناختن علوم اجتماعی و آگاهی از ضعف‌های موجود. نویسنده: تمنا منصوری تخمین زمان مطالعه: ۷ دقیقه PERFORM … ادامه خواندن ضرورت همکاری میان علوم اجتماعی و انسانی و بخش خصوصی : پروژۀ PERFORM در صربستان -۱