علوم اجتماعی و بخش خصوصی

انتقال دانش از علم به صنعت در صربستان، به عنوان یک کشور اروپایی، همچنان برای علوم طبیعی و فنی اتفاق می‌افتد نه علوم اجتماعی و انسانی

نویسنده: تمنا منصوری

تخمین زمان مطالعه: ۷ دقیقه


این نوشته بخش سوم از یادداشتی است که به پیوند میان پژوهش‌های علوم اجتماعی و سیاست‌گذاری اختصاص دارد. بخش سوم و نهایی در ادامه می‌آید و نگاهی دارد به دیدگاه‌های نمایندگان شرکت‌های بخش خصوصی صربستان در مورد وضعیت همکاری آنها با مؤسسات پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی در این کشور که در گزارش PERFORM ۲۰۱۶ به آنها پرداخته شده است. آگاهی از این نظرها، شناخت زمینه‌های بالقوۀ همکاری میان پژوهش و بخش خصوصی و نیز کسب اطلاع از نقاط ضعف و موانع احتمالی موجود در راستای این مشارکت در سایر کشورها، می‌تواند ایده‌های خوبی برای شناخت بهتر وضع موجود در کشور خودمان فراهم کند.


بخش خصوصی در کشور صربستان، از سنت دیرینه‌ای برخوردار نیست و عملاً تنها ۲۵ سال از فعالیت آن می‌گذرد. بنابراین انتقال دانش از علم به صنعت، به ندرت و بیشتر از جانب علوم طبیعی و فنی اتفاق می‌افتد و این انتقال از علوم اجتماعی و انسانی به بخش خصوصی در مراحل ابتدایی خود به سر می‌برد.

در گزارش PERFORM، به همکاری‌های بالقوۀ سه شرکت از بخش‌های مختلف اقتصاد با پژوهش‌های علوم اجتماعی و انسانی در صربستان پرداخته شده است که مبنای انتخاب آنها حوزه‌ها و ایده‌های مضمونی مد نظر نمایندگان علوم اجتماعی و انسانی و نیز بر اساس سنجش از صنایعی است که به طور بالقوه به این همکاری‌ها علاقمند بوده‌اند. در این بخش، علاوه بر معرفی این سه شرکت واقع در بلگراد، به زمینه‌های همکاری آنها با محققان علوم اجتماعی و انسانی می‌پردازیم:

زمینه‌های همکاری

با شرکت‌های بین‌المللی که در صربستان در زمینۀ انتشارات فعالیت می‌کنند (به ویژه در زمینۀ انتشار کتاب‌های درسی)

 • پروژه‌های تحقیقاتی که بتوانند داده‌های دقیقی در مورد تعداد خانوار دارای فرزندان مدرسه‌ای، ساختار سنی فرزندان، تعداد کلاس‌های اضافی که بچه ها برای گذراندن امتحانات باید در آنها شرکت کنند، بدهند؛
 • مطالعه در زمینۀ تحلیل و ارزیابی کتاب‌های درسی فعلی و همسویی آنها با نیازهای بچه‌ها و والدین و همچنین با مقتضیات فرآیند یادگیری؛
 • مطالعات بخش‌های خاص بازار (تحلیل‌های قانونی و اقتصادی)؛
 • آموزش و تعلیم معلمان و والدین در مورد فرآیندهای یادگیری؛
 • تحلیل خط‌مشی‌ها بر اساس داده‌های تجربی که به شکل‌دهی به سیاست‌ها و حقوق صحیح آموزشی کمک کند؛
 • پروژه‌های حمایتی که افکار عمومی را در مورد اهمیت یادگیری و کتاب خواندن حساس کند؛
 • تحلیل تأثیرات اجتماعی و اقتصادی اجرای برخی قوانین یا سیاست‌های خاص.

با آژانس‌های محلی گردشگری متخصص در زمینۀ گردشگران ورودی:

 • ایده‌پردازی تورهای خاص و معتبر در قالب همکاری با موزه‌ها یا دیگر نهادهای پژوهشی و فرهنگی با توجه به سایت‌های تاریخی، باستان‌شناختی، قوم‌شناختی و هنری تاریخی که خاص مناطق یا مقاصد تور هستند؛
 • انجام پیمایش افکار عمومی در مورد مصرف فرهنگی یک گردشگر؛
 • آموزش به راهنماهای تور؛
 • مشارکت مستقیم مورخان، قوم‌نگاران، مورخان هنر یا باستان‌شناسان به عنوان پشتیبانی حرفه‌ای از تئورهای تخصصی.

با شرکت‌های فناوری اطلاعات که محلی و به سرعت رو به رشد هستند:

 • خدمات منابع انسانی
 • آموزش و تعلیم در برقراری ارتباط با افرادی از پیشینه‌های فرهنگی و فرهنگ‌های سازمانی متفاوت، چراکه نمایندگان این بخش به صورت روزانه با مشتری‌ها و شرکایی از سراسر جهان در ارتباط هستند؛
 • مشاوره در زمینۀ کسب‌وکارهای رو به رشد مرتبط با مسئولیت اجتماعی؛
 • در زمینۀ اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های مختلف با توجه به حقایق تاریخی یا مهم اجتماعی، برای مثال: راهنمای تور مجازی از طریق معماری یک شهر با اطلاعات جذاب در مورد ساختمان‌های مختلف، تورهای مجازی موزی‌ها، طراحی بازی‌های ویدئویی با استفاده از منابع تاریخی و تخیلی ادبی؛
 • مشاوره در زمینۀ کاربردهای رو به رشد برای بازار املاک (داشتن دانش در زمینۀ بازی ساختن در بخش فناوری اطلاعات بسیار رایج است)؛
 • مشاوره در زمینۀ توسعه و تأمین پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های شبکۀ اجتماعی (برای مثال، در مورد بازی‌های مختلف دنیای اینترنت که افراد در آن تمایل به ساختن شبکه دارد و شرکت‌های بازی که سود خود را در زنده نگه داشتن آن جماعت‌های مجازی می‌دانند و به همین دلیل به مهندسی اجتماعی روی می‌آورند).

به طور خلاصه، جدول زیر در مورد بخش‌های متفاوت و پرتکرار اقتصادی است که به گفتۀ نمایندگان بخش خصوصی، زمینه‌های همکاری بیشتری در اختیار آنها و محققان علوم انسانی و اجتماعی قرار می‌دهد:

همچنین، در جدول زیر اشکال مرجح و بالقوۀ همکاری با علوم اجتماعی و انسانی از منظر نمایندگان بخش خصوصی در صربستان آمده است:

 

با توجه به قالب‌های همکاری مد نظر بخش خصوصی و اشکال مد نظر محققان علوم اجتماعی و انسانی که در بخش پیش، به آن اشاره شد، دیدگاه‌های دو طرف تا حد بسیار زیادی با یکدیگر هماهنگ هستند. به استثنای همکاری‌هایی که شامل انتشارات مشترک یا ارائه در کنفرانس از سوی محققان یا دانشگاهیان بود که هیچ‌کدام از نمایندگان بخش خصوصی به این کار علاقه نداشتند. به عبارت دیگر می‌توان شاهد دو مدل فکری متفاوت در این دو بخش بود: تمایل بخش خصوصی به موضوعات عملی و مرتبط با حل مسئله از یک‌سو و علاقمندی محققان و دانشگاهیان به مباحثه و ارائه‌های عمومی در مورد نتایج کارهایشان.

مراکز انتقال فناوری در دانشگاه بلگراد

بخش نهایی گزارش PERFORM، به دیدگاه‌های نمایندگان سازمان‌های واسط داخل دانشگاه در مورد همکاری میان پژوهش و صنعت اختصاص دارد. به گفتۀ آنها تجربۀ این مرکز در انتقال دانش و فناوری اغلب به علوم طبیعی، فنی و پزشکی مربوط است نه علوم اجتماعی و انسانی. همچنین هنوز قابلیت‌های لازم برای انتقال دانش و فناوری از دانشگاه به بخش خصوصی و تجاری‌سازی پژوهش‌ها تأمین نشده است. بنابراین چه‌بسا دانشگاهیان هنوز به یادگیری این موضوع که چگونه پژوهش‌های خود را در راستای نیازهای صنعت متمرکز کنند، نیاز دارند.

در مجموع، یافته‌ها نشان می‌دهد که تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم اجتماعی و انسانی در صربستان همچنان نادر و ضعیف است و بنا بر ارزیابی مراکز انتقال فناوری در این کشور، دیگر کشورهای اروپایی نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند. درواقع، مرکز انتقال فناوری در دانشگاه بلگراد تاکنون هرگز برای پیدا کردن شرکای مطمئن در زمینۀ علوم اجتماعی و انسانی با شرکت‌های بخش خصوصی یا عمومی وارد تعامل نشده است.

دلیل این اتفاق، از نظر بخش خصوصی، دامنۀ گسترده‌ای از کمتر دیده شدن و به رسمیت شناخته نشدن سازمان‌های علوم اجتماعی و انسانی تا قثدان آگاهی در زمینۀ احتمال‌های ممکن برای تجاری‌سازی و بهره‌برداری از دانش تولید شده از سوی این علوم مهجور در دنیای صنعت را در بر می‌گیرد. کافی است به این عوامل، بی‌علاقگی نمایندگان علوم اجتماعی و انسانی برای چنین همکاری‌هایی را نیز اضافه کنیم.

ضرورت همکاری میان علوم اجتماعی و انسانی و بخش خصوصی : پروژۀ PERFORM در صربستان -۱

 

 

 

ضرورت همکاری میان علوم اجتماعی و انسانی و بخش خصوصی: پروژۀ PERFORM در صربستان- بخش دوم

 

1+

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

سیزده − 2 =