ضرورت مداخلۀ علوم انسانی و اجتماعی در بررسی مشکلات کشور- صورت‌بندی مشکلات سازمان آب‌وبرق بخش اول

علوم انسانی و اجتماعی و حل مشکلات معرفی یک نمونۀ مناسب از تحقیقات کاربردی: صورت‌بندی مشکلات سازمان آب‌وبرق خوزستان در حوزۀ کشاورزی-بخش اول گزارش‌گر: مرتضی میرحسینی تخمین زمان مطالعه: ۸ دقیقه مدیریت آبیاری شاید بیش از آنکه با مباحث سخت‌افزاری شبکه‌ها مرتبط باشد و با آنها مشکل داشته باشد، با بعد اجتماعی و فرهنگی سازمان … ادامه خواندن ضرورت مداخلۀ علوم انسانی و اجتماعی در بررسی مشکلات کشور- صورت‌بندی مشکلات سازمان آب‌وبرق بخش اول