علوم انسانی و صنعت ؛ پایان نظرورزی و نظریه‌پردازی

علوم انسانی و صنعت دستور کار همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت؛ تعریف الگوی اختصاصی ارتباط کارساز علوم انسانی و صنعت به گزارش بُردار؛ اپلای یا همان بکارگیری علوم انسانی و اجتماعی در هر جامعه‌ای، یکی از زیرشاخه‌های مهم خود را در حوزه صنعت نشان می‌دهد. این ارتباط در جامعه ایران با وجود … ادامه خواندن علوم انسانی و صنعت ؛ پایان نظرورزی و نظریه‌پردازی