معرفی کتاب: «فلسفه امروزین علوم اجتماعی با نگرش چندفرهنگی»

نویسنده: برایان فی ـ مترجم: خشایار دیهیمی ـ انتشارات طرح نو

«نگرش چندفرهنگی» که در عنوان کتاب به چشم می‌خورد چیست و برای بیان چه مفهومی به کار می‌رود؟ رویکری که در آن تفاوت‌های میان فرهنگ‌های مختلف و همچنین سهم هرکدام از آن‌ها در جهان دیده و به رسمیت شناخته می‌شود. با پذیرش این تفاوت و اعتقاد به اصالت تعدد فرهنگ‌ها، سوال مهم دیگری شکل خواهد گرفت: اینکه آیا می‌توان دیگران را که در فرهنگی متفاوت با فرهنگ ما زندگی می‌کنند شناخت و درک کرد؟ و اگر پاسخ ما به این پرسش مثبت است، این درک و شناخت چگونه خواهد بود و چه چیزهایی را دربرخواهد گرفت؟ کتاب برایان فی، جستجوی پاسخی درخور برای این پرسش است.

او در مسیر بیان فهم فلسفی خود از علوم اجتماعی، به آرا و آموزهای مختلف نیز اشاره می‌کند و به نقد و بررسی مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازد. اما برای حفظ نظم و انسجام و گویایی کتاب، فقط «عصاره آن چیزی را که … هسته مرکزی یک آموزه است بیرون» می‌کشد. به گفته خودش برای ارائه تصویری واضح از هر دیدگاه، از ورود به «واریاسیون‌های پیچیده‌تر و سایه‌های معنایی ظریف‌تر» پرهیز می‌کند. وی برای رعایت انصاف به بهترین استدلال‌های مدافعان هر آموزه را نیز گریزی می‌زند و محکم‌ترین مواضع هواداران هر دیدگاه را طرح می‌کند. اما درنهایت خود او با گذر از برداشت‌های صلب پوزیتویستی و جزمیت‌های روش‌شناسی و معرفت‌شناسی آن، و نیز اجتناب از پناه بردن به نسبی‌گرایی افراطی، موضعی میانه اتخاذ و پیشنهاد می‌کند.

همچنین گفتنی است در این کتاب و در یادداشت‌های هر فصل، از سایر کارهای پژوهشی مهم و مرتبط و منابع دیگر نام برده می‌شود. از این‌رو کتاب برایان فی دریچه‌ای به جهان پژوهش‌های نوین در علوم اجتماعی باز می‌کند و خواننده را برای مطالعات بعدی و ورود تخصصی‌تر به هر حوزه‌ یاری می‌دهد.

3+

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

هفده − پانزده =