مشاغل جامعه شناسی در قرن ۲۱ به روایت انجمن جامعه شناسی آمریکا _ بخش نخست

مشاغل علوم اجتماعی ؛  قرن ۲۱ چه اقتضائاتی را بر سپهر شغلی جامعه شناسی تحمیل کرده است؟ نویسنده: تمنا منصوری تخمین زمان مطالعه : ۱۰ دقیقه با توجه به ویژگی­های خاص بازار کار در قرن بیست و یکم جای تعجب ندارد که بسیاری از مشاغل حال حاضر در زمان والدین ما وجود خارجی نداشتند. مهارت … ادامه خواندن مشاغل جامعه شناسی در قرن ۲۱ به روایت انجمن جامعه شناسی آمریکا _ بخش نخست