میزگرد «ناکارآمدی علوم انسانی»، بی‌اعتنایی به علوم انسانی با دکتر مهدی گلشنی- بخش ۲

میزگرد «ناکارآمدی علوم انسانی»، بی‌اعتنایی به علوم انسانی با دکتر مهدی گلشنی- بخش ۲ بخش اول میزگرد ناکارآمدی علوم انسانی در اینجا قابل مشاهده است. در بخش دوم، مهدی گلشنی در سومین شب علوم انسانی با موضوع «ناکارآمدی علوم انسانی در ایران» سخنرانی کرد. دکتر گلشنی معتقد است وضع امروز علوم انسانی در ایران خوب … ادامه خواندن میزگرد «ناکارآمدی علوم انسانی»، بی‌اعتنایی به علوم انسانی با دکتر مهدی گلشنی- بخش ۲