نظام ملی نوآوری چیست؟ ترسیمی از شاخصه های اصلی این نظام

طراحی و اجرا : فاطمه مرتضوی، حسین چراغی

 


 

در یادداشت کوتاه زیر، اطلاعات ارائه شده در اینفوگرافیک بالا درباره نظام ملی نوآوری به صورت چکیده و نوشتاری آمده است.

نظام ملی نوآوری چیست؟
نظام نوآوری شبکه ای از موسسات عمومی و خصوصی است که حاصل فعالیتها و تعامل میان آنها به خلق ، اصلاح، انتشار و کاربست نواوری های جدید منجر می‌شود.
این نظام، نظام مدیریت نواوری فراسازمانی در مقیاس کشوری است.

 

نظام ملی نوآوری :
۱- نظام مند است. ( تصادفی نیست.)
۲- شبکه ای است. فردی نیست. )
۳- امری صرف فکری نیست. ( شامل فعالیت های بازرگانی، ملی، سازمانی، فناورانه و علمی است.)
۴- تقلیدی نیست. ( هر کشوری نظام نوآوری مربوط به خود را دارد. )
نواوری حاصل فرایندی غیر خطی است که شبکه در هم تنیده ای از عوامل، در شکل گیری آن ایفای نقش می‌کنند.

 

این عوامل عبارتند از :

۱- دولت
۲- زیرساخت های تکنولوژیک
۳- سیستم ارتباطی
۴- محیط حقوقی و فرهنگی
زیر نظام ها:
۱- نظام ملی پژوهش
۲- نظام ملی خلاقیت
۳- نظام ملی مالکیت فکری
۴- نظام ملی مدیریت فناوری
۵- نظام های محلی و منطقه ای نوآوری
نظام ملی نوآوری نظام تعاملات عوامل اثرگذار بر نوآوری است؛

این تعاملات از طریق نهادها و سازو کارهای داخلی هر جامعه سامان داده می شود. بنابراین تولید محتوای بومی و ملی اعم از قانون گذاری، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و …. در این خصوص ضروری است.

 

از خلق ایده تا تجاری سازی ایده سه عامل دخیلند:

 

۱- جریان فناوری و اطلاعات

۲- محیط حقوقی، فرهنگی، قانونی و علمی کشور

۳- تعاملات میان میان عوامل دخیل در نظام ملی نواوری

0

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

8 + شش =