نقد تجاری سازی علوم انسانی: وظیفۀ علوم انسانی، تربیت فیلسوف برای کشور است- دکتر سید سپهر قاضی نوری – بخش اول

 دانشگاه غیر مولد و علوم انسانی  مصاحبه‌کننده: سمیه موسوی تخمین زمان مطالعه: ۶ دقیقه       این نوشته، گفت‌وگویی است با دکتر سید سپهر قاضی نوری، سردبیر فصلنامۀ پژوهشی سیاست علم و فناوری. تاکید وی در این گفت‌وگو بر حوزه‌های مغفول بحث تجاری سازی علوم انسانی است. قاضی نوری بر بحث تجاری سازی علوم انسانی به … ادامه خواندن نقد تجاری سازی علوم انسانی: وظیفۀ علوم انسانی، تربیت فیلسوف برای کشور است- دکتر سید سپهر قاضی نوری – بخش اول