واوبوک ، بستر مشارکتی تولید کتاب گویا – گفت‌وگو با مانی هاشمیان – بخش اول

واوبوک و ایدۀ سهام‌داریِ عمومی-بخش اول  مصاحبه‌کننده: سمیه موسوی تخمین زمان مطالعه: ۷ دقیقه واوبوک، بستر مشارکتی تولید کتاب گویاست. مانی هاشمیان به عنوان ایده‌پرداز و مسئول پروژۀ واوبوک به پرسش‌هایی دربارۀ چگونگی پاگرفتن ایدۀ واوبوک بدون هر نوع تبلیغات سازمان‌یافته، پاسخ داده است. این گفت‌وگو که در دو بخش تنظیم شده است، مراحل ایده‌پردازی … ادامه خواندن واوبوک ، بستر مشارکتی تولید کتاب گویا – گفت‌وگو با مانی هاشمیان – بخش اول