دگردیسی دانش و دانشگاه

شکل دانش و دانشگاه امری تاریخی است. به عبارتی به مرور زمان متناسب با شرایط اقتصادی-اجتماعی جدید اشکال جدیدی از دانش‌ورزی تولید می‌شود. این اشکال جدید به محتواها نیز رسوخ پیدا کرده و آن‌ها را دگرگون می‌کند. اشکال جدید دانش مستلزم «مکان»‌های تازه برای دانش‌اند که شاید دیگر نهاد و اصطلاح «دانشگاه» برای توصیف آن‌ها بسنده نباشد. البته این فرایند یک‌طرفه نیست، یعنی همانطور که بنیاد‌های اجتماعی-اقتصادی بر شکل‌گیری این اشکال جدید تأثیرگذارند، این اشکال نیز به نوبة خود باعت تغییراتی در سطوح اجتماعی-اقتصادی می‌شوند.

در پروندۀ «دانش و دانشگاه» جنبه‌هایی از «دگردیسی دانش و دانشگاه» در سال‌های اخیر را در سطح جهانی بررسی کرده‌ایم. به نظر می‌رسد چالش اصلی در این دگردیسی «تجاری‌شدن» یا «بازاری‌شدن» دانش و دانشگاه باشد. این امر باعث تغییرات متعددی در فرم و محتوای دانش، محل‌های تولید دانش، فرایند‌های انتقال دانش و ارتباط متقابل نهاد دانش و جامعه‌ شده است. در این پرونده کوشش شده است با بازگشایی و توصیف این دگردیسی‌ها و تقریر برخی تحلیل‌ها (چه موافق و چه منتقدانه) زمینه‌ای برای درک بهتر مواجهة ما با این دگردیسی فراهم آید. در این میان تمرکز توجه در این پرونده بر «وضعیت علوم انسانی» در این دگردیسی‌ها بوده است.

مفاد این پرونده را در هفت پست بعدی ملاحظه خواهدی کرد.

پرونده: دانش و دانشگاه ؛ تاثیرات سرمایه داری دانشگاهی بر علوم اجتماعی – بخش اول

پرونده: دانش و دانشگاه ؛ تاثیرات سرمایه داری دانشگاهی بر علوم اجتماعی – بخش دوم

2+

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

15 − 11 =