تجربه کاربردی سازی علوم انسانی و اجتماعی در استرالیا-دکتر سید محمدرضا امیری تهرانی‌زاده- بخش اول

کاربردی سازی علوم انسانی در استرالیا گزارش تجاری‌سازی فعالیت پژوهشی علوم انسانی، اجتماعی و هنر در استرالیا (بخش اول) (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵) ـ سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نویسنده : مرتضی میرحسینی تخمین زمان مطالعه: ۶ دقیقه موضوع گزارش ارائه‌شده در استرالیا این بود: «گزارش تجاری‌سازی فعالیت پژوهشی علوم انسانی، اجتماعی و … ادامه خواندن تجربه کاربردی سازی علوم انسانی و اجتماعی در استرالیا-دکتر سید محمدرضا امیری تهرانی‌زاده- بخش اول