با تصویب شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی؛

کارشناسی ارشد رشتۀ مشاوره منحل شد

به نظر می رسد تصمیم شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی درخصوص حذف رشتۀ مشاوره، با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تعارض قرار دارد. به همین دلیل چندی است جلسات کارگروه تخصصی روان شناسی در شورای تحول به رفع اختلاف میان اساتید مشاوره و روان شناسان حاضر در این کارگروه اختصاص داشت. با این حال این شورا در آخرین جلسۀ خود که شنبۀ گذشته برگزار شد، واگذاری شاخه های رشتۀ مشاوره به گرایش های کارشناسی ارشد روان شناسی را تصویب کرد.

جلسۀ ۱۳۶ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شنبه، ۲۳ اردیبهشت ماه، به ریاست غلامعلی حداد عادل برگزار شد. دستور کار این جلسه به گفتۀ حداد عادل رفع اختلاف میان اساتید مشاوره و روان شناسی و تصمیم دربارۀ رشتۀ مشاوره بود.

آغاز یک اختلاف

اختلاف اساتید مشاوره و روان شناسی مربوط به تصمیم شورای تحول بود که ناظر بر حذف گرایشات برخی رشته ها در دورۀ کارشناسی بود. گرایش مشاوره از جملۀ گرایشاتی است که بر اساس تصمیم شورای تحول قرار بر حذف آن گذاشته شده بود. سرفصل های رشتۀ مشاوره قرار بود در رشته های علوم تربیتی و روان شناسی تقسیم شود.

مهرماه ۱۳۹۵ با تصمیم وزارت علوم، گرایش های رشتۀ روان شناسی معلق شد و در دی ماه سال گذشته برنامۀ درسی رشتۀ مشاوره توسط کمیتۀ زیرمجموعۀ کمیسیون آموزش عالی مجلس منتشر شد.

پس از آن در اسفند سال ۹۵، نامۀ تقاضای ۱۲۰ عضو هیئت علمی دانشگاه ها برای تشکیل کارگروه تخصصی مشاوره و اعتراض به حذف رشتۀ مشاوره در مقطع کارشناسی منتشر شد. در این نامه که خطاب به «وزیر علوم»، «رئیس شورای بازنگری و تحول علوم انسانی» و «رئیس کمیسیون آموزش عالی مجلس» نوشته شده بود؛ با اعتراض به ترکیب اعضای کارگروه تخصصی روان شناسی شورای تحول که عمدۀ افراد آن را روان شناسان تشکیل می دهند، با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، وجود رشتۀ مشاوره در مقطع ابتدایی تا دبیرستان ضروری عنوان شده بود.

پس از چنین تصمیمی و به دلیل بروز اختلاف میان اساتید روان شناسی و مشاوره قرار بر این شد کارگروه روان شناسی سهم بیش تری برای گرایش مشاوره در نظر بگیرد. با این وجود اختلافات پیش آمده باز هم حل نشد.

پایان ابهام در رشتۀ مشاوره

جلسه ۱۳۶ شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی که شنبه به توصیۀ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد، فیصله دادن به این اختلاف را در دستور کار خود داشت.

در این جلسه رئیس کارگروه روان شناسی شورای تحول درخصوص لزوم ادغام رشتۀ مشاوره در رشتۀ روان شناسی، به مواردی مانند قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی، گزینش بی ضابطۀ دانشجو و شباهت های سرفصل های درسی دو رشته اشاره کرد.

صحبت های دکتر فتحی آشتیانی با نقد اساتید مشاوره همراه بود. بیش ترین نقد به حذف رشتۀ مشاوره؛ با اشاره به ماهیت میان رشته ای این رشته، مواردی مانند کاربردی بودن، یاری گر محور بودن و مستقل بودن آن از روان شناسی را شامل می شد.

در پایان این جلسه تصمیم بر حفظ دورۀ کارشناسی مشاوره و حذف آن از مقطع کارشناسی و ادغام در رشتۀ روان شناسی گرفته شد.

واکنش انجمن مشاوره به تصمیم شورای تحول

با این حال انجمن مشاورۀ ایران، اعتراض خود به تصمیم شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی را با انتشار بیانیه ای اعلام کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «علی رغم تمام شواهد و مستندات  اشتباه بودن حذف مشاوره، خبر جلسۀ مذکور، همۀ مشاوران و اساتید این رشته را بهت زده کرد. خبری که نشان می دهد نه تنها هیچ یک از  براهین و مستندات روشن و خواسته ها و حقوق مشاوران و استدلال های آن ها مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه این بار رشتۀ مشاوره را به مسلخ برده و آن را مانند گوشت قربانی بین علوم تربیتی و روان شناسی تقسیم کرده اند… ما می خواهیم بدانیم بر اساس کدام مصالح رشته ای که نزدیکترین مبانی به آموزه های دینی بومی سازی را دارد باید تحت سایه یک رشته ماهیتا اثبات گرایانه قر ار گیرد؟… ما می خواهیم بدانیم چرا روانشناسان باید تکلیف رشته مشاوران را تعیین کنند؟»

روزهای پایانی سال گذشته غلامرضا جمشیدیها، رئیس کارگروه علوم اجتماعی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی، در نشست «تحول در علوم انسانی؛ ضرورت ها و روش ها»، در پاسخ به چرایی بی توجهی شورای تحول نسبت به نظرات اساتید و کارشناسان، از اساتید علوم انسانی و اجتماعی گلایه کرده بود که در بحث های تخصصی کارگروه های مربوط به خود شرکت نمی کنند. با وضعیت پیش آمده باید دید مواجهۀ شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی با اعتراض انجمن مشاورۀ ایران چگونه خواهد بود.

 

 

 

 

 

2+

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

سیزده − پنج =