اخبار

بررسی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

طی نشستی در دانشگاه تهران صورت گرفت: بررسی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان نشست «بررسی تحلیلی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان؛ از...

«فناوری فرهنگی» دانشگاهی شد

  با تاسیس این رشته در ایران؛ «فناوری فرهنگی» دانشگاهی شد   رشته فناوری فرهنگی دی ماه سال جاری در دانشگاه خواجه نصیر افتتاح شد. رشته فناوری فرهنگی با...