اخبار

وقتی سکان داری علوم انسانی به رسمیت شناخته می شود

تحشیه ای بر سخنرانی رئیس جمهور در اختتامیه هشتمین جشنواره بین المللی فارابی؛ وقتی سکان داری علوم انسانی به رسمیت شناخته می شود هشتمین جشنواره بین...

سامانه اولویت های پژوهشی کشور راه اندازی شد

سامانه اولویت های پژوهشی کشور راه اندازی شد. سامانه اولویت های پژوهشی کشور برای نخستین بار با هدف متناسب سازی پژوهش های دانشگاهی با نیازهای...

بررسی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

طی نشستی در دانشگاه تهران صورت گرفت: بررسی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان نشست «بررسی تحلیلی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان؛ از...

«فناوری فرهنگی» دانشگاهی شد

  با تاسیس این رشته در ایران؛ «فناوری فرهنگی» دانشگاهی شد   رشته فناوری فرهنگی دی ماه سال جاری در دانشگاه خواجه نصیر افتتاح شد. رشته فناوری فرهنگی با...