اخبار

سند ملی تحول در علوم انسانی بررسی شد

توسط شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی؛ سند ملی تحول در علوم انسانی بررسی شد سند ملی تحول در علوم انسانی که تهیه و تدوین آن...

جایگاه علوم انسانی کشور در میان دانشگاه های جامع

براساس رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام؛ جایگاه علوم انسانی کشور در میان دانشگاه های جامع دانشگاه علامه حائز رتبۀ سی و پنجم دانشگاه های...

نظاره علوم انسانی از منظر عرفان

با بهره گیری از آراء علامه طباطبایی، هادی وکیلی از علوم انسانی اسلامی گفت؛ نظاره علوم انسانی از منظر عرفان علوم انسانی اسلامی چگونه می تواند...

ارتقاء جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان علم

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خبرداد: ارتقاء جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان علم سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اعلام رشد 14...

کارشناسی ارشد رشتۀ مشاوره منحل شد

با تصویب شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی؛ کارشناسی ارشد رشتۀ مشاوره منحل شد به نظر می رسد تصمیم شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی درخصوص...

«فصلنامۀ علمی-پژوهشی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی» منتشر شد

توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ «فصلنامۀ علمی-پژوهشی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی» منتشر شد یکی از جلوه های کاربردی سازی علوم انسانی، کشف...

جای خالی «پیوستار مطالبات علمی» در جامعۀ دانشگاهی

به بهانۀ سخنان تازۀ مصطفی میرسلیم دربارۀ «کاربردی کردن علم» جای خالی «پیوستار مطالبات علمی» در جامعۀ دانشگاهی سوالی که هر دانش ­آموختۀ دانشگاهی باید از...

از درس های پلاسکو: علوم انسانی و حل بحران

گزارش نهایی «هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو» ماه گذشته به دولت ارائه شد؛ از درس ­های پلاسکو؛ علوم انسانی و حل بحران ساختمان قدیمی...

دانشگاه های علمی کاربردی رتبه بندی می شوند

تا اوایل تابستان سال جاری؛ دانشگاه های علمی کاربردی رتبه بندی می شوند محمدحسین امید، رئیس دانشگاه علمی کاربردی، از رتبه بندی دانشگاه های علمی کاربردی...