واوبوک ، بستر مشارکتی تولید کتاب گویا – گفت‌وگو با مانی...

واوبوک و ایدۀ سهام‌داریِ عمومی-بخش اول  مصاحبه‌کننده: سمیه موسوی تخمین زمان مطالعه: ۷ دقیقه واوبوک، بستر مشارکتی تولید کتاب گویاست. مانی هاشمیان به عنوان ایده‌پرداز و مسئول...

کارآفرینی: تلفیق ادبیات و روانشناسی

کارآفرینی با ادبیات و روانشناسی  تلفیق ادبیات و روانشناسی: مصاحبه با خانم دکتر میرزاوزیری، مؤسس مرکز پرنیان مهر رویکردی وجدآمیز به ادبیات عرفانی و زندگی مصاحبه کننده: زهرا عرب تخمین...