علوم تربیتی

گزارش نشست «تعلیم و تربیت، خودآگاهی و عمل اجتماعی (رویکرد نوهگلی)»...

فلسفه تعلیم و تربیت تعلیم و تربیت، خودآگاهی و عمل اجتماعی (رویکرد نوهگلی) گزارش: آزاد محمدی تخمین زمان مطالعه: ۶ دقیقه البته در ارتباط با رابطۀ میان فرد...

روندهای جاری در نظام آموزشی آلمان، گزارشی از سخنرانی کراسیمیر استویانوف،...

علوم تربیتی و آموزش آلمانی‌ها در آموزش به کدام سمت می‌روند؟ گزارش از: آزاد محمدی تخمین زمان مطالعه: ۷ دقیقه کراسیمیر استویانوف، استاد فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه...

واقعیت افزوده و روانشناسی؛ گفتگو با خانم پرستو علیخانی به مناسبت...

واقعیت افزوده و روانشناسی کاربردهای فناوری واقعیت افزوده در یادگیری و درمان‌های روانشناسی مصاحبه کننده: زهرا عرب تخمین زمان مطالعه: ۹ دقیقه  پرستو علیخانی در مقطع دکتری در...