صفحه اصلی رشته های علوم انسانی

رشته های علوم انسانی

پرونده: دانش و دانشگاه ؛ تاثیرات سرمایه داری دانشگاهی بر...

پرونده: دانش و دانشگاه  تجربۀ اساتید علوم اجتماعی از سرمایه داری دانشگاهی چیست و چگونه به این پدیده پاسخ می‌گویند؟(بخش اول) نویسنده: الناز فاطمی تخمین زمان مطالعه:...

اژدها برمی‌خیزد؛ تاملی بر پدیده استیگما در نظام‌های درمانی

استیگما در روانشناسی و روان‌پزشکی برای تعدیل پدیده استیگما، سیستم خدمات و درمانی باید از خود شروع کند و دقت بیشتری در تشخیص و نحوه عنوان...

جای خالی علوم اجتماعی و علوم انسانی در موج چهارم توسعه:...

فناوری های همگرا و علوم انسانی علوم انسانی و علوم اجتماعی، بازوی پنجم فناوری‌های همگرا نویسنده: تمنا منصوری تخمین زمان مطالعه: ۵ دقیقه   آغاز دهۀ 90 در ایران...

وضعیت رشته روانشناسی : روانشناسی در ایران با چه مسائلی روبرو...

وضعیت رشته روانشناسی : نقدی بر وضع موجود وضعیت رشته روانشناسی به گونه ای است که می‌توان از بازاری شدن آن سخن گفت. نویسنده: زهرا نوعی تخمین...

شبه خانواده ها: چالش های موجود و چاره های ممکن

روانشناسی در عمل نیاز اولیه کودکان در  شبه خانواده، تجربه ارتباطی سالم و آگاهانه است. برای تأمین نیروی انسانی متخصص و متعهد بکوشیم. نویسنده: آزاده عطاری...

مشکلات دانشجویان روانشناسی بالینی در حال حاضر ایران

مشکلات دانشجویان روانشناسی بالینی کاهش کیفیت و جدیت واحدهای عملی و دسترسی نداشتن دانشجویان بالینی به امکانات بالینی، حتی در بهترین و معتبرترین مراکز آموزش...

درآمدی بر روانشناسی جامعه‌ نگر 

روانشناسی جامعه نگر و روانشناسان جای رشته روانشناسی جامعه نگر در کشور ما، چه در عرصه نظر و آکادمی و چه در حوزه کاربرد و مداخله...

روانشناسی و مسئولیت روانشناسان در ایران- دکتر فاطمه قاسم زاده- بخش...

روانشناسی و جامعه ما نتوانسته‌ایم در کشورمان روانشناسی را عمومی کنیم تا همه‌ی طبقات جامعه از این خدمات بهره‌مند شوند؛ که از علل آن یکی...

کاربردی سازی روانشناسی در ایران؛ مصاحبه با دکتر فاطمه قاسم زاده...

روانشناسی و جامعه وقتی خود مشاور در فعالیت‌های اجتماعی شرکت دارد، به شناخت و وسعت دید بهتری می‌رسد. گفتگو کننده: زهرا عرب تخمین زمان مطالعه: ۹ دقیقه به...