صفحه اصلی معرفی کتاب

معرفی کتاب

تازه‌های نشر علوم انسانی

تازه‌های نشر علوم انسانی نظریۀ همگرایی جهانی: خاور، باختر و منطق یک جهانی نویسنده: پروفسور کیشور محبوبانی ترجمه: هادی سلیمان‌پور و حسین طالشی صالحانی ناشر: ادارۀ نشر وزارت...

معرفی کتاب: «تاریخ علم: انقلاب در علوم» ـ نوشته پیتر دی‌یر

تاریخ علم: انقلاب در علوم: دانش اروپایی و هدف‌های بلند آن نویسنده: پیتر دی‌یر ـ مترجم: عبدالحسین آذرنگ، نگار نادری ـ انتشارات سخن   این کتاب تاریخ...

گفتارهایی در تاریخ علم ـ نویسنده: جرج سارتن

گفتارهایی در تاریخ علم نویسنده: جرج سارتن ـ مترجم: غلامحسین صدری‌افشار ـ نشر آییژ   جرج سارتن (جرج آلفرد لئون سارتن) دانشمندی پرکار و جستجوگری خستگی‌ناپذیر بود....

دوره ۴ جلدی علم در تاریخ – نویسنده: جان دزموند برنال

دوره 4 جلدی علم در تاریخ نویسنده: جان دزموند برنال ـ مترجم: حسین اسدپور پیرانفر ـ انتشارات امیرکبیر کتاب چهار جلدی «علوم در تاریخ» اثر جذاب...