صفحه اصلی پروژه ها ارزیابی تاثیر اقتصادی علوم انسانی

ارزیابی تاثیر اقتصادی علوم انسانی

آسیب شناسی وضعیت اندیشکده ها در سیاست‌گذاری‌های قرن ۲۱

 علوم انسانی و اندیشکده ها با وجود تهدیدها و چالش‌های فراوان پیش روی اندیشکده ها، آنها هنوز می‌توانند استانداردهای کیفیت در عرصه سیاست‌گذاری را تعیین...

جایگاه ایران در میان اندیشکده های جهان

 اندیشکده ها و علوم انسانی اندیشکده های ایران در خاورمیانه، اول و در جهان، آخر هستند. اما ایران همچنان در ردیف کشورهایی با بیشترین تعداد اندیشکده...