صفحه اصلی پروژه ها

پروژه ها

مسائل اجتماعی و سیاست‌ گذاری به مثابه نقطۀ عزیمت تحقیقات اجتماعی

روش تحقیق سیاست‌ گذاری در همۀ سطوح می‌تواند مولد ایده‌های پژوهشی و سؤالات تحقیق باشد یا حتی به عنوان یک منبع داده استفاده شود. نویسنده: پاتریک...

موردپژوهی میدانی با دوربین عکاسی (۳)

علوم اجتماعی و عکاسی فارسیِ ایرانی پشتوانۀ محکمی برای فارسی تاجیک است. تولیدات فرهنگی ایران طرفداران زیادی در تاجیکستان دارند؛ برای مثال سریال حضرت یوسف...

موردپژوهی میدانی با دوربین عکاسی -۲

علوم اجتماعی و عکاسی جامعه‌شناس میدانی باید نقشۀ کامل و منظمی از مجموعه متغیرهای اجتماعی و روابط میان آن‌ها در ذهن داشته باشد و در...

موردپژوهی میدانی با دوربین عکاسی -۱

علوم اجتماعی و عکاسی جامعه‌شناس میدانی باید نقشۀ کامل و منظمی از مجموعه متغیرهای اجتماعی و روابط میان آن‌ها در ذهن داشته باشد و در...

معرف‌ها به مثابه پنجره‌ها

پژوهش و روش تحقیق فکرکردن راجع به اینکه مفاهیم چگونه قرار است عملیاتی شوند، در هر نوع تحقیقی امری ضروری است. نویسنده: پاتریک وایت تخمین زمان مطالعه:...

تحلیل شبکه‌ها: شبکه‌ها حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.

تحلیل شبکه به مجموعۀ مراحل تحقیقی گفته می‌شود که درصدد شناسایی ساختار سیستم‌هاست. نویسنده: عارفه مؤذن جامی تخمین زمان مطالعه: ۶ دقیقه تحلیل شبکه به مجموعۀ مراحل...

معرفی کتاب: صورت‌بندی سوالات تحقیق؛ راهنمای پژوهشگران اجتماعی

معرفی کتاب سؤالاتی که طرح می‌کنید جایگاه مرکزی در پژوهش شما دارند. آن‌ها به شما دیکته می‌کنند چه نوع داده‌هایی نیاز دارید و برای گردآوری...

آیا تحقیقم بدیع است؟! چگونه پژوهشی انجام دهم که نوآوری داشته...

مطالعه‌ای را می‌توان بدیع تلقی کرد که حداقل در یکی از این زمینه‌ها نوآوری داشته باشد: موضوع، روش، داده یا تحلیل. نویسنده: پاتریک وایت زمان تخمین...

فرضیه‌سازی یا فرضیه‌بازی؟!

فرضیه‌سازی در تحقیق فرضیه «یک تصور ذهنی از پیش شکل‌گرفته دربارۀ چیزی است که ممکن است درست باشد». نویسنده: پاتریک وایت تخمین زمان مطالعه: ۶ دقیقه مهم‌ترین مشخصۀ...