صفحه اصلی کاربردی سازی علوم انسانی

کاربردی سازی علوم انسانی

مصادیق تجاری سازی علوم انسانی: پژوهش مشترک شرکت شکلات کدبری و...

 مصایق تجاری سازی علوم انسانی پژوهش مشترک شرکت شکلات کدبری و دانشکده علوم انسانی دانشگاه منچستر نویسنده: محمدامین فراهانی تخمین زمان مطالعه: ۲ دقیقه در پژوهشی که اخیرا...

تولید جدید دانش: پویایی‌شناسی علم و پژوهش در جوامع معاصر

تولید جدید دانش شیوه‌ی دوم تولید دانش نویسنده: محمد امین فراهانی تخمین زمان مطالعه: ۶ دقیقه مایکل گیبونز و همکارانش در کتاب مشهور خود «تولید جدید دانش: پویایی‌شناسی علم...

کاربردی‌ سازی روانشناسی در ایران و چالش‌های پیش روی آن

روان‌ درمانی کاربردی‌سازی روانشناسی و چالش‌ها نویسنده: فاطمه مقدسی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی توسعه اجتماعی دانشگاه تهران تخمین زمان مطالعه ۹ دقیقه کاربردی‌ سازی علوم انسانی این روزها بحث‌های زیادی را...