صفحه اصلی برچسب‌ها اثر پنهان

برچسب: اثر پنهان

فارغ‌التحصیلان علوم انسانی و اقتصاد بریتانیا: اثر پنهان- بخش دوم

فارغ‌التحصیلان علوم اجتماعی و اشتغال یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند فارغ‌التحصیلان علوم‌انسانی در اشتغال خود از الگوهایی که تغییرات اقتصادی این بازۀ زمانی به بازار...

فارغ‌التحصیلان علوم انسانی و اقتصاد بریتانیا: اثر پنهان – بخش اول

علوم اجتماعی و اشتغال یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند فارغ‌التحصیلان علوم‌انسانی در اشتغال خود از الگوهایی که تغییرات اقتصادی این بازه‌ی زمانی به بازار کار...

محبوب‌ترین مطالب

تبلیغات