صفحه اصلی برچسب‌ها انجمن صنفی مترجمان استان تهران

برچسب: انجمن صنفی مترجمان استان تهران

شبکه مترجمین ایران ;زبان فارسی و فرصت‌های کارآفرینی

شبکه مترجمین ایران و ظرفیت‌های کارآفرینی با همکاری گروه بُردار دومین نشست زبان‌کاران، زبان فارسی و فرصت‌های کارآفرینی برگزار شد: معرفی شبکه مترجمین ایران گزارش‌گر: اعظم مرادی دومین نشست...

محبوب‌ترین مطالب

تبلیغات