صفحه اصلی برچسب‌ها دکتر ابراهیم فیاض

برچسب: دکتر ابراهیم فیاض

دکتر ابراهیم فیاض ؛ کاربردی سازی از نگاه صاحبنظران_ بخش سیزدهم

تجاری سازی علوم انسانی و دکتر ابراهیم فیاض: مروری بر آراء صاحبنظران علوم انسانی درباره کاربردی سازی و تجاری سازی علوم انسانی در ایران_ بخش ...

محبوب‌ترین مطالب

تبلیغات