صفحه اصلی برچسب‌ها دکتر احمد گل محمدی

برچسب: دکتر احمد گل محمدی

دکتر احمد گل محمدی : کاربردی سازی از نگاه صاحب نظران...

 اصحاب علم و نظریه کاربردی سازی مرور دیدگاه‌های دکتر احمد گل محمدی: مروری بر آراء صاحب‌نظران علوم انسانی درباره تجاری سازی و کاربردی سازی علوم انسانی...

محبوب‌ترین مطالب

تبلیغات