صفحه اصلی برچسب‌ها زهرا نیک نام

برچسب: زهرا نیک نام

مشاوره فلسفی و کاربرد آن در تجارت -۱

مدل الماس مدیریت ؛ روایت فیلسوفی که به مدیران تازه کار در تجارت یا تجار ورشکسته با استفاده از بصیرت های فلسفی و روانشناختی...

محبوب‌ترین مطالب

تبلیغات