صفحه اصلی برچسب‌ها سعید ناجی

برچسب: سعید ناجی

نگاهی به اصلاحات نظام‌های آموزشی کودکان و مبانی فلسفی آن‌ها در مصاحبه با...

آموزش کودکان نگاهی به اصلاحات نظام‌های آموزشی کودکان و مبانی فلسفی آن‌ها در مصاحبه با دکتر سعید ناجی- بخش چهارم گفتگوکننده: فائز آقایی تخمین زمان مطالعه: 9 دقیقه از نظر...

نگاهی به ارزیابی چگونگی وضعیت نظام آموزشی کودکان در مصاحبه با دکتر سعید...

آموزش کودکان نگاهی به ارزیابی چگونگی وضعیت نظام آموزشی کودکان در مصاحبه با دکتر سعید ناجی- بخش سوم گفتگوکننده: فائز آقایی تخمین زمان مطالعه: 6 دقیقه در بخش سوم از...

نگاهی به انواع نظام‌های آموزشی کودکان و مبانی فلسفی آن‌ها در مصاحبه با...

آموزش کودکان نگاهی به انواع نظام‌های آموزشی کودکان و مبانی فلسفی آن‌ها در مصاحبه با دکتر سعید ناجی- بخش دوم گفتگوکننده: فائز آقایی تخمین زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه دکتر سعید ناجی،سه...

نگاهی به انواع نظام‌های آموزشی کودکان و مبانی فلسفی آن‌ها در مصاحبه با...

آموزش کودکان نگاهی به انواع نظام‌های آموزشی کودکان و مبانی فلسفی آن‌ها در مصاحبه با دکتر سعید ناجی- بخش اول گفتگوکننده: فائز آقایی تخمین زمان مطالعه: 10 دقیقه از نظر...

مقدمۀ بحث کاربردی سازی، مطالعۀ ادبیات نظام ملی نوآوری است

حسینعلی قبادی در نشست «کاربردی سازی در علوم انسانی»: مقدمۀ بحث کاربردی سازی، مطالعۀ ادبیات نظام ملی نوآوری است نشست « کاربردی سازی در علوم انسانی...

محبوب‌ترین مطالب

تبلیغات