صفحه اصلی برچسب‌ها معرفت شناسی علم

برچسب: معرفت شناسی علم

حکمرانی پژوهش و کاربردی سازی علوم انسانی در پرتو پارادایم‌های بدیل...

حکمرانی پزوهش یادداشت پیشِ رو با تمرکز بر اهمیت معرفت‌شناسی علم و پژوهش‌های علمی، این نکتۀ مهم را بازگو می‌کند که در ایران برای کاربردی...

محبوب‌ترین مطالب

تبلیغات