صفحه اصلی برچسب‌ها نسبت علوم انسانی و صنعت

برچسب: نسبت علوم انسانی و صنعت

بازتعریف اهمیت ارتباط علوم انسانی و صنعت

نسبت علوم انسانی و صنعت محمد فاضلی در انتقاد از گفتمان مسلط کاربردگرایی علوم انسانی مطرح کرد؛ لزوم توجه به کارکردهای متکثر علوم انسانی و اجتماعی اشاره:...

محبوب‌ترین مطالب

تبلیغات