صفحه اصلی برچسب‌ها وضعیت علوم‌انسانی و اجتماعی

برچسب: وضعیت علوم‌انسانی و اجتماعی

گذر از گفتمان «گذار» در تبیین وضعیت علوم‌انسانی و اجتماعی در...

علوم اجتماعی و گفتمان گذار گذر از گفتمان «گذار» در تبیین وضعیت علوم‌انسانی و اجتماعی در ایران؛ مروری بر آراء ابراهیم توفیق نویسنده: سید مسعود حسینی تخمین...

محبوب‌ترین مطالب

تبلیغات