صفحه اصلی برچسب‌ها چهارمین همایش ملی پژوهش های اجتماعی فرهنگی در جامعۀ ایران

برچسب: چهارمین همایش ملی پژوهش های اجتماعی فرهنگی در جامعۀ ایران

بررسی توسعه در پرتو فلسفۀ علوم اجتماعی

در نشست گروه فلسفۀ علوم اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران صورت گرفت؛ بررسی توسعه در پرتو فلسفۀ علوم اجتماعی به گزارش بُردار، گروه فلسفۀ علوم اجتماعی...

چهارمین همایش ملی پژوهش های اجتماعی فرهنگی در جامعۀ ایران برگزار...

چهارمین همایش ملی پژوهش های اجتماعی فرهنگی در جامعۀ ایران برگزار می‌شود به گزارش بُردار، چهارمین همایش ملی پژوهش های اجتماعی فرهنگی در جامعۀ ایران،...

محبوب‌ترین مطالب

تبلیغات