صفحه اصلی برچسب‌ها کارگروه کاربردی‌سازی علوم انسانی و اجتماعی

برچسب: کارگروه کاربردی‌سازی علوم انسانی و اجتماعی

شبکه مترجمین ایران ;زبان فارسی و فرصت‌های کارآفرینی

شبکه مترجمین ایران و ظرفیت‌های کارآفرینی با همکاری گروه بُردار دومین نشست زبان‌کاران، زبان فارسی و فرصت‌های کارآفرینی برگزار شد: معرفی شبکه مترجمین ایران گزارش‌گر: اعظم مرادی دومین نشست...

محبوب‌ترین مطالب

تبلیغات