در کتاب حاضر که دومین مجلّد از مجموعة «اندیشه‌های حقوقی» است، بیست و دو مقاله دربارة «حقوق کیفری عمومی‌» در سه فصل، با عنوان‌های «مباحث عمومی»، «حقوق کیفری بین‌المللی» و «مقالات خارجی» ارائه شده‌اند. این کتاب، با هدف راهنمایی دانشجویان رشتة حقوق با موضوع‌های مرتبط با حقوق کیفری عمومی و نحوة استفاده از قوانین مصوبة آن تدوین شده است. نگارنده، می‌کوشد در مقاله‌های مندرج در کتاب، علاوه بر بیان جایگاه حقوقی امر به معروف و نهی از منکر و بررسی رژیم قانونی بودن حقوق کیفری به عنوان عامل مؤثر در رشد و توسعه، اعمال مقدّماتی در حقوق کیفری ایران را مطالعه کند و ساختار هیئت منصفة انگلستان را به صورت موضوعی تشریح نماید. وی در ادامه، موضوع جنون و اضطرار در حقوق کیفری و آثار مدنی آن در ایران را توضیح داده و در بخش حقوق کیفری بین‌الملل، مادّة سی و نه منشور ملل متّحد را از دیدگاه حقوق بین‌الملل جزایی نقد کرده است. در کتاب همچنین، قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری بین‌المللی و پنج مقاله به زبان‌های عربی و انگلیسی در زمینة حقوق کیفری عمومی درج شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *